21. února 2010

Průvodce indickými kinematografiemi, díl I. - Moje pestrá Indická republika

Je zajímavé, kolik nepoučených lidí si indickou kinematografii představuje jako veskrze monolitickou - jsou to ovšem velmi často titéž, kteří jako monolitickou vnímají celou Indii. Představa je to samozřejmě nebývale úsměvná, neboť snad žádná jiná země na světě není tolik přírodně, národnostně, kulturně, či nábožensky pestrá jako právě Indie. V tomto článku jsem si dovolil shrnout ty nejelementárnější údaje, co o Indii potřebuje vědět člověk, jenž se chce seznámit s místními kinematografiemi.
Mluvíme-li dnes o "Indii", většinou nemáme na mysli celou geografickou oblast takzvaného indického subkontinentu (pod nějž spadá ještě Pákistán, Nepál, Bhútán, Bangladéš a ostrovní Šrí Lanka a Maledivy), ale ten největší státní útvar, který se na něm nachází - Indickou republiku. Ta má ovšem výrazný federální charakter a skládá se z 28 svazových států, jejichž hranice jsou dány kulturně a historicky a které mají poměrně značný stupeň nezávislosti.

Je také třeba mít na pamětí, že Indie uznává celkem 22 oficiálních jazyků a s ohledem na různá nářečí či jazyky neúřední se jejich výsledný počet pohybuje kolem tisícovky. Některé jsou přitom vzájemně srozumitelné, jiné jsou ale zcela zásadně odlišné - a to i klidně na úrovni jazykové rodiny.


Ty největší rozdíly v jazyce a kultuře najdeme najdeme mezi severní a jižní částí Indie. V severní Indii se mluví indoevropskými jazyky (kam spadá i čeština), v jižní drávidskými (tvořícími zcela samostatnou jazykovou rodinu, ve větší míře nerozšířenou mimo Indii). Rozdíly mezi Árijci (tedy "severními" Indy; pojem značí jazykovou, nikoli "rasovou" skupinu) a Drávidy jsou patrné v architektuře, v oblékání, ve zvycích...a koneckonců i ve fyziognomických znacích.

Dříve se dokonce operovalo s teorií, že zcela drávidská Indie byla napadena árijskými (opět dodávám, že jde o čistě jazykovou skupinu) kmeny ze Střední Asie, které většinu původních obyvatel vytlačili na jih a s tím zbytkem se smísili, čímž vzniklo moderní severoindické obyvatelstvo. Genetické výzkumy z posledních let tuto teorii stále přesvědčivěji vyvracejí a omezují předpokládaný vliv árijských kmenů jen na kulturní a jazykovou stránku (nikoli genetickou). Avšak právě tyto zastaralé představy slouží jako dostatečně výmluvný důkaz o zřetelné odlišnosti indického severu a jihu.

Žádné komentáře:

Okomentovat